Μαθηματικά ΣΤ’ Δημοτικού – Θεωρία του μαθήματος (Κεφ. 6ο)