ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Αποτελεί ένα ολοκληρωμένο, αναλυτικό, φροντιστηριακού επιπέδου σύστημα εκπαίδευσης για τους μαθητές.

Είναι ο καταλληλότερος τρόπος εκμάθησης, μέσω λεπτομερούς ανάλυσης των σχολικών βιβλίων, βήμα-βήμα, ενότητα-ενότητα, δίνοντας την αίσθηση της συνεχούς ύπαρξης ενός γραπτού καθηγητή κατά την διάρκεια της μελέτης.

 

Παροχές :

  • Φροντιστηριακού επιπέδου ανάλυση του μαθήματος
  • Γραπτά Διαγωνίσματα με δυνατότητα βαθμολόγησης
  • Καθημερινή (χωρίς χρέωση) τηλεφωνική επικοινωνία με καθηγητές
  • Επιπλέον ασκήσεις εξάσκησης, παρέχοντας μεθοδολογία και αναλυτική επεξήγηση
  • Ανακεφαλαιωτικές ενότητες επανάληψης
  • Καλοκαιρινή προετοιμασία για την επόμενη τάξη