Μαθηματικά ΣΤ’ Δημοτικού – Διαδραστικές ασκήσεις (Κεφ.6ο)