Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός Ν. Ξυδάς και Σία ΟΕ από την ίδρυσή του το 1978 μέχρι και σήμερα πρωταγωνιστεί στο χώρο της Ελληνικής εκπαίδευσης και των εκδόσεων.  Σ’ αυτά τα χρόνια της παρουσίας του στο χώρο της εκπαίδευσης, επέδειξε συνέπεια, αξιοπιστία, ειλικρίνεια, οργάνωση, πρωτοπορία στη σκέψη και στην πράξη.