Αρχαία
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

Το μάθημα αναλύεται σε 10 τεύχη.

Η ανάλυσή μας περιλαμβάνει:

Για το Α΄ μέρος

 • Λεξιλόγιο
 • Λογική σύνταξη – Μετάφραση
 • Ερμηνευτικά σχόλια
 • Απαντήσεις στις Ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου

Για το Β΄ μέρος

 • Ερμηνεία των λέξεων του Λεξιλογικού Πίνακα
 • Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου

Για το Γ΄ Μέρος

 • Ανάλυση των φαινομένων της Γραμματικής και του Συντακτικού
 • Απαντήσεις στις Ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου
 • Το απόφθεγμα της Ενότητας
 • Ανάλυση του κειμένου από το Επίμετρο της Ενότητας
 • Λεξιλόγιο
 • Λογική σύνταξη – Μετάφραση
 • Απαντήσεις στις Ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου
 • Ασκήσεις εμπέδωσης
 • Απαντήσεις στις ασκήσεις εμπέδωσης

You are missing some Flash content that should appear here! You might not have the latest version of Flash Player.  Get Flah Player and try again.

Δεν εμφανίζεται σωστά το περιεχόμενο σε μορφή flash. Κατεβάστε τον τελευταίο Flash Player και δοκιμάστε ξανά.

 

Πατώντας το παρακάτω εικονίδιο θα δεις ένα δείγμα του μαθήματος:

5. Ο πλούτος της Αττικής γης

Αρχαία
Ομήρου Οδύσσεια (μετάφραση)

You are missing some Flash content that should appear here! You might not have the latest version of Flash Player.  Get Flah Player and try again.

Δεν εμφανίζεται σωστά το περιεχόμενο σε μορφή flash. Κατεβάστε τον τελευταίο Flash Player και δοκιμάστε ξανά.

 

Πατώντας τα παρακάτω εικονίδια θα δεις ένα δείγμα του μαθήματος:

 

Ραψωδία ε Ερωτήσεις
 
Αρχαία
Ηροδότου Ιστορίες (μετάφραση)

Το μάθημα αναλύεται σε 5 τεύχη.

Η ανάλυσή μας περιλαμβάνει:

 • Νόημα
 • Σύνδεση με τα προηγούμενα ή τα επόμενα
 • Λεξιλόγιο
 • Ερμηνευτικά – Πραγματολογικά σχόλια
 • Πολιτιστικά - Ιδεολογικά στοιχεία
 • Χαρακτηρισμό προσώπων
 • Κεντρική Ιδέα
 • Απαντήσεις στις Ερωτήσεις του βιβλίου
 • Πρόσθετες Ερωτήσεις με τις αντίστοιχες απαντήσεις

You are missing some Flash content that should appear here! You might not have the latest version of Flash Player.  Get Flah Player and try again.

Δεν εμφανίζεται σωστά το περιεχόμενο σε μορφή flash. Κατεβάστε τον τελευταίο Flash Player και δοκιμάστε ξανά.

 

Πατώντας το παρακάτω εικονίδιο θα δεις ένα δείγμα του μαθήματος:

 

Η νουβέλα του Άδραστου